هزینه‌ها و قوانین ثبت‌نام

  
table0hazineh

نکته‌های مهم :

۱. به‌ازای هر مقاله پذیرفته‌شده، باید شخص ارسال کننده مقاله ثبت‌نام را انجام دهد؛

۲. تمام نویسندگان مقاله، تنها می‌توانند تا سقف سه مقاله فارسی (پذیرفته‌شده) بفرستند و در مجموع تعداد مقالات فارسی و انگلیسی (پذیرفته‌شده) حداکثر شش مقاله می‌باشد؛

۳. ملاک تعیین میزان هزینه پرداختی، تاریخ واریز وجه می‌باشد؛

۴. درصورتی‌ که نویسنده، بیش از یک مقاله پذیرفته‌شده داشته باشد، باید به‌ازای هر مقاله اضافی پذیرفته‌شده، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه ثبت‌نام مقاله دوم تا پنجم بپردازد؛

۵. همه مقاله‌های فرستاده‌شده توسط دانشجویان نویسنده، درصورتی به مرحله داوری سپرده خواهد شد که حداقل نام یک عضو هیئت‌علمی در فهرست نویسندگان مقاله درج شده باشد؛

۶. چنانچه مقالات ارسالی از نگارندگان شاغل در صنعت یا ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی باشد، با ذکر نام دستگاه ذیربط و بدون‌نیاز به مشارکت اعضای هیئت علمی نسبت به ارسال اصل مقالات خود اقدام نمائید؛

۷. افرادی که مقاله‌ای در این کنگره نداشته و داوطلب حضور در کنگره و بهره‌مندی از برنامه‌ها و مزایای آن می‌باشند، می‌بایست به صورت ثبت‌نام آزاد (دیگران)، بدون مقاله (گروه ۲)، در کنگره ثبت‌نام نمایند؛

۸. ارائه اصل کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر برای دانشجویان در روزهای برگزاری کنگره الزامی است؛

۹. درصورت واریز هزینه ثبت‌نام در کنگره از طریق مراجعه حضوری به بانک، لازم است فیش بانکی واریزی با نام شخص ارائه‌دهنده (در صورت پذیرفته‌شدن مقاله) و یا شخص شرکت‌کننده (در صورت نداشتن مقاله) تکمیل شود؛

۱۰. پس از پرداخت هزینه ثبت‌نام در کنگره، فرآیند ثبت‌نام قطعی می‌شود؛

۱۱. ضروری است برای هر مقاله پذیرفته‌شده حداقل یکی از نویسندگان، پیش از تاریخ 21 اسفند ۱۳۹۵ ثبت‌نام کنند. در غیراین‌صورت، مقاله آن‌ها از برنامه کنگره خارج می‌شود. 

مراحل ثبت‌نام در کنگره :

۱. تکمیل فرم ثبت‌نام شرکت در کنگره و مشخص‌ساختن نوع گروه شرکت‌کننده در صفحۀ شخصی؛

۲. پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت‌نام (قابل پرداخت با کلیه کارت‌های عضو شبکه شتاب).