امکانات ثبت‌نام

گروه ۱: دانشجو گروه ۲: غیر دانشجو (عضو هیئت‌علمی و آزاد)

ثبت‌نام برای کاربر محترم گروه ۱، هزینه‌های زیر را شامل می‌شود:

۱. صدور گواهی حضور در کنگره؛

۲. صدور گواهی ارائه مقاله؛

۳. حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه؛

۴. حضور در تمامی جلسه‌های ارائه مقاله‌ها؛

۵. بسته کنگره، شامل کیف مخصوص کنگره، برنامه، کتابچه تخصصی و لوح فشرده مجموعه‌مقاله‌های کنگره؛

۶. پذیرایی‌ها: شامل ناهار و پذیرایی بین جلسه‌ها؛

۷. بازدید از نمایشگاه تخصصی کنگره؛

۸. بهره‌مندی از تخفیف ویژه کنگره برای ثبت‌نام در دوره‌ها و کارگاه‌ها.

ثبت‌نام برای کاربر محترم گروه ۲، هزینه‌های زیر را شامل می‌شود:

۱. صدور گواهی حضور در کنگره؛

۲. صدور گواهی ارائه مقاله؛

۳. حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه؛

۴. حضور در تمامی جلسه‌های ارائه مقاله‌ها؛

۵. بسته کنگره، شامل کیف مخصوص کنگره، برنامه، کتابچه تخصصی و لوح فشرده مجموعه‌مقاله‌های کنگره؛

۶. پذیرایی‌ها: شامل ناهار و پذیرایی بین جلسه‌ها؛

۷. بازدید از نمایشگاه تخصصی کنگره؛

۸. بهره‌مندی از تخفیف ویژه کنگره برای ثبت‌نام در دوره‌ها و کارگاه‌ها.